Partners en sponsoren

Image Description
Image Description

Partners en sponsoren


De Stichting Stichting Speed Skating Development Kennemerland heeft geen winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die (uiteraard) onbezoldigd hun best doen om de optimale faciliteiten te scheppen voor onze schaatsers, voor zo ver dat van achter een bestuurstafel kan. Elke euro waarover we beschikken komt ten goede aan onze rijders. We gaan zorgvuldig en zuinig om met onze middelen. Desalniettemin zou het voor onze schaatsers ondoenlijk zijn op topniveau hun sport te bedrijven als zij niet ten dele op de steun van sponsoren zouden kunnen rekenen. De sponsoren die in deze rubriek zijn vermeld steunen onze schaatsers bij het verwezenlijken van hun doelen. Indien een sponsor een schaatser individueel sponsort komt de bijdrage (vrijwel) volledig ten goede aan de individuele door de sponsor gesteunde schaatser. Schaatsteam Beyond is hen daarvoor bijzonder erkentelijk! Ter informatie treft u in de vorm van sponsorpakketten de mogelijkheden aan voor individuele sponsoring, alsmede de in de keuzekaart vermelde tegenprestaties die onze schaatsers en wij kunnen leveren om onze grote waardering voor uw steun tot uitdrukking te brengen. Bij grotere sponsorbijdragen bestaat de mogelijkheid om sponsor-uitingen op onze kleding te plaatsen. Dat kan zowel bij ondersteuning van een individuele rijder, als bij sponsoring van het team als geheel. Indien u hiervoor interesse heeft bespreken wij heel graag in overleg met u waaraan u behoefte heeft en wat wij u kunnen bieden. Wij kunnen u vervolgens een voorstel op maat doen.